Høymesse Sandsøy kirke

Praktisk informasjon

Fra:21.2.2021 - kl.11.00

Til:21.2.2021 - kl.12.00

Sted:Sandsøy kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 1. søndag i fastetiden
Liturg: Anette Benedikte Eneberg
Organist: Ola Sødal Aadland
Prekentekst: Matt 16,21-23
Offerformål: Det Norske Bibelselskap
Nattverd
Dåp

Klikk her for påmelding