Høytidsgudstjeneste Lundenes kirke

Praktisk informasjon

Fra:4.4.2021 - kl.11.00

Til:4.4.2021 - kl.12.00

Sted:Lundenes kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: Påskedag
Liturg: Anette Benedikte Eneberg
Organist: Ola Sødal Aadland
Prekentekst: Matt 28,1-10
Offerformål: Kirkens Nødhjelp
Nattverd
Dåp