Sommerens gudstjenester

Hjertelig velkommen til gudstjenester gjennom hele sommeren! I Vår Frelsers kirke er det gudstjeneste hver søndag, mens i Rossabø og Udland kirke er det annenhver søndag.

Hver fredag kl. 11.00 er det også formiddagsbønn i Vår Frelsers kirke og sommerkafé i menighetshuset etterpå.

Alle søndagsgudstjenester i Vår Frelsers, Skåre og Rossabø menigheter starter kl. 11.00 hvis ikke annet er annonsert.

Sommerens gudstjenester i Rossabø og Skåre:
25. juni: Udland
2. juli: NB! Kl. 19.00 kun i Vår Frelsers kirke.
9. juli: Rossabø
16. juli: Udland
23. juli: Rossabø
30. juli: Udland
6. august: Rossabø
13. august: NB! Sildajazzgudstjeneste i Skåre kirke, med innsettelse av sokneprest Arnt Johan Vistnes.
20. august er det igjen gudstjeneste i alle kirkene, med utdeling av 6-årsbok til førsteklassingene.

Ring 52 80 95 00 for kirkeskyss – vi henter deg gjerne!

Her er gudstjenestekalenderen for Skåre, Rossabø og Vår Frelsers menigheter.

Kontaktinformasjon for Haugesund kirkelige fellesråd

Haugesund kirkekontor ligger i andre etasje i Vår Frelsers
menighetshus i Haugesund sentrum.

Vår Frelsers kapell har adresse Viljarshaugen 40, 5538 Haugesund

Kontoradresse: 
Skåregaten 145
5527 Haugesund 

Postadresse: 
Postboks 612 
5501 Haugesund

E-post: post.haugesund@kirken.no
Telefon:       52809500
Fax:             52809501
Åpningstid:   Man-fre 08.00-15.30
Org.nr.: 976 993 454