Tilbud om samtalegrupper

Sorggrupper er et tilbud til deg som har mistet noen som har stått deg nær. Våren 2017 vil det bli igangsatt flere grupper i regi av Sorggruppesamarbeidet på Haugalandet.

Sorg er mer enn bare følelser. Sorg er det vi tenker, føler og gjør for å håndtere en hverdag preget av kaos, uvirkelighet og savn. I denne situasjonen er det godt å kunne samtale med andre som er i en lignende situasjon. I sorggruppene treffer du andre som har opplevd det samme som deg, dere kan dele tanker om egen livssituasjon og samtidig lytte til andres erfaringer. Alle medlemmene i gruppa har taushetsplikt. Gruppene er åpne for alle uansett livssyn og kirketilhørighet.

Gruppe for de som har mistet ektefelle/samlivspartner:

Torsdager kl. 15.00.
Datoer: 26. januar, 9. februar, 23. februar, 9. mars, 23. mars og 6. april.

Påmelding og informasjon: kontakt Lisbeth Skilhagen Haaheim på 93 41 54 18 eller lh336@kirken.no.

 

Gruppe for ulike typer sorg (ektefelle, store barn, foreldre):

Tirsdager kl. 19.00.
Datoer: 31. januar, 21. februar, 14. mars, 28. mars, 18. april, 2. mai og 23. mai.

Påmelding og informasjon: kontakt Anne Birgitte B. Ruus på 52 80 95 00/98 24 20 71 eller ar892@kirken.no

Andre grupper starter opp ved behov og ved nok påmelding.
Ta kontakt for å melde ønsker om grupper!

Kontaktinformasjon for Haugesund kirkelige fellesråd

Haugesund kirkekontor ligger i andre etasje i Vår Frelsers
menighetshus i Haugesund sentrum.

Vår Frelsers kapell har adresse Viljarshaugen 40, 5538 Haugesund

Kontoradresse: 
Skåregaten 145
5527 Haugesund 

Postadresse: 
Postboks 612 
5501 Haugesund

E-post: post.haugesund@kirken.no
Telefon:       52809500
Fax:             52809501
Åpningstid:   Man-fre 08.00-15.30
Org.nr.: 976 993 454