Påmelding til konfirmasjon 2018

Den norske kirke i Haugesund ønsker alle dagens 9. klassinger hjertelig velkommen som konfirmant 2018! Her finner du informasjon om konfirmanttida og også lenke til påmeldingen.

Konfirmanttiden er en tid for å tenke nye tanker, få nye opplevelser og nye venner. Og det er en tid for å lære mer om Gud og kristen tro. Konfirmanttiden i kirken er ikke bare for troende, men også for dem som ønsker å finne ut hva de tror på.

Brosjyren med informasjon om konfirmantopplegget i Haugesund.

Datoene for konfirmasjoner 2018.

Påmelding til konfirmasjon

Konfirmantopplegget er todelt: en undervisningsdel og en leirdel.
Undervisning: Alle konfirmantene velger en undervisningsgruppe. Disse gruppene har 5-7 samlinger, totalt 14 timer. Samlingene består av aktivitet, undervisning og samtale omkring aktuelle temaer. Dette foregår i perioden januar til juni 2018.

Leirdelen: Utgjør halvparten av konfirmantopplegget, og det er tre ulike leiralternativ: ProsjektCamp, KonfAction og Spekter.

I tillegg er du med på gudstjenester, innsamling av penger til nødhjelp, samt noen felles arrangement i din egen menighet. Det aller meste av dette foregår våren 2018, med konfirmasjon i august og september.

Påmelding til konfirmasjon 2018 i Haugesund starter onsdag 30. august kl. 20.00 her på nettsidene.
Hver menighet har informasjonsmøte i forkant av dette, kl. 18.00, i henholdsvis Rossabø kirke, Vår Frelsers menighetshus og Udland kirke.

Hva synes konfirmantene selv om konfirmanttiden? Se filmer her.
I heftet Konfirmant 2018 som alle medlemmer og tilhørende har fått i posten, står det mer om hva det vil si å bli konfirmert i kirken. Les mer her.

Kontaktinformasjon for Haugesund kirkelige fellesråd

Haugesund kirkekontor ligger i andre etasje i Vår Frelsers
menighetshus i Haugesund sentrum.

Vår Frelsers kapell har adresse Viljarshaugen 40, 5538 Haugesund

Kontoradresse: 
Skåregaten 145
5527 Haugesund 

Postadresse: 
Postboks 612 
5501 Haugesund

E-post: post.haugesund@kirken.no
Telefon:       52809500
Fax:             52809501
Åpningstid:   Man-fre 08.00-15.30
Org.nr.: 976 993 454