Ny dametur til Malaga

Med fokus på fellesskap og tilhørighet ønsker Skåre menighet igjen å arrangere tur til Casa Montana i Alhurin de la Torre.

Casa Montana i Alhurin de la Torre ligger i underkant av 10 km fra Malaga. Datoen er 3.-7-september 2018, og det blir temasamlinger med fokus på: «Min menighet og meg».

-Casa Montana innbyr til sosialt samvær, avslapning, utfordringer og opplevelser i nærområdet, sier menighetsarbeider Bjørg Lund og diakon Lisbeth Skilhagen Haaheim.

De forteller videre at det blir to samlinger i forkant av turen, for informasjon og for å bli bedre kjent med hverandre. Dette skjer mandag 7. mai og mandag 27. august i Udland kirke. Mandag 1. oktober blir det også en mimrefest i etterkant av turen.

Mer informasjon om turen og påmelding skjer via mail til Lisbeth, lh336@kirken.no. Påmeldingsfristen er 9. april, og påmeldingen åpner allerede 10. januar 2018.

-Skynd dere og meld dere på, oppfordrer Bjørg og Lisbeth, som gleder seg allerede.      

Kontaktinformasjon for Skåre menighet

Våre kontorer ligger i Udland kirke i Austreimsveien 60.

Telefon- og besøkstid:

Man-Fred 9-14

Postadresse:

Pb. 612

5501 Haugesund

Telefon: 52809500  

E-post: post.haugesund@kirken.no

Kontonr: 3330.20.30362

Org.nr.: 976 993 446