Skåre menighet søker ny organist

Den norske kirke i Haugesund, Skåre sokn, søker etter ny kantor/organist/menighetsmusiker i 100 % stilling. En flott stab og et fantastisk orgel venter på den rette arvtakeren etter kantor Leiv Rossehaug.

Om byen og menigheten: Haugesund har ca. 37.000 innbyggere. Rundt 27.000 er medlemmer av Den norske kirke. Byen har et rikt kulturliv og gode friluftsmuligheter.
Fellesrådet har ansvar for tre sokn: Skåre, Rossabø og Vår Frelsers, fire kirker samt Vår Frelsers kapell. I Skåre sokn er det 8.766 medlemmer.

Skåre er menigheten nord i Haugesund. Det er en aktiv menighet som har en bred kontaktflate med mennesker i alle generasjoner.  Menigheten har høy aktivitet gjennom hele uken. Gudstjenestene og menighetens øvrige virksomhet skjer hovedsakelig i Udland kirke, bygget i 2002. I tillegg ligger Skåre kirke i soknet, bygget i 1858.

Menighetsstaben i Skåre består av administrasjonsleder, kateket, kirketjener, diakon, trosopplærere, kontoransatt, sogneprest og kapellaner. Du vil inngå i et kontor- og arbeidsfellesskap med en faglig sterk, engasjert og erfaren stab. 

Les mer om menigheten her og om fellesrådet her.
Her er Skåre menighets facebookside.

Om orglene: Udland kirke fikk nytt orgel i 2015. Det er et Hendrik Ahrend barokkorgel, stemt i Werckmeister II og har 21 stemmer på to manualer og pedal. Seks av stemmene er delvis transmitterte. Normalkoppel og tremulant. I tillegg kommer Nattergal og Zymbelstjerner.
I Skåre kirke står et Steinmeyer/Olsen og Jørgensen orgel fra 1955 med 30 stemmer, 3 manualer og pedal. I tillegg er det også et Brinck-Hansen fra 1999 på 12 stemmer, fordelt på to manualer og pedal.

Om stillingen: Organisten har ansvar for soknets kirkemusikalske virksomhet. I tillegg til det kirkemusikalske ved kirkelige handlinger, vil korledelse og konserter være en del av arbeidsoppgavene. Organisten forventes også å medvirke i annet menighetsarbeid, blant annet innen trosopplæringen. Tjenesten utføres i samarbeid med ansatte og frivillige. Organisten inngår i samarbeid med de øvrige organistene i Haugesund, der kirkelige handlinger fordeles etter oppsatt turnus. Spilling ved begravelser er en sentral del av arbeidsoppgavene.

Arbeidsoppgaver

 • Planlegging og gjennomføring av gudstjenester og andre kirkelige handlinger i samarbeid med sokneprest og andre involverte
 • Medvirkning ved trosopplæringsarbeidet for barn og ungdom
 • Videreutvikle og styrke menighetens musikktilbud
 • Lede og delta i korvirksomheten
 • Deltakelse på stabsmøter og være en del av teamarbeidet i staben

Formelle kvalifikasjoner og erfaring

 • 4 års kirkemusikkutdanning med 240 studiepoeng eller 3 års grunnutdanning i kirkemusikk samt tillegg i musikk, kristendomskunnskap, kirkefag, pedagogikk eller diakoni tilsvarende 60 studiepoeng.
 • Erfaring som kordirigent
 • Annen relevant utdannet og erfaring kan tas i betraktning

Vi ønsker en person som

 • Er allsidig og trygg i det musikalske uttrykket
 • Har gode samarbeidsevner og som ønsker å bygge opp det kirkelige musikklivet og å stimulere andre til innsats
 • Har god evne til å kommunisere med både barn og voksne
 • God evne til samarbeid med musikere så vel som andre
 • Kan jobbe selvstendig, ryddig og strukturert

Stillingsinnehaver vil ha god anledning til å være med å utforme stillingen i samarbeid med menighetsrådet og staben for øvrig.

Det vil bli avholdt prøvespill og prøvedireksjon som en del av ansettelsesprosessen.

Vi kan tilby

 • Allsidig gudstjeneste- og menighetsliv i et engasjert arbeidsmiljø
 • Lønn etter kvalifikasjoner og i hht KA´s hovedtariffavtale
 • Pensjonsordning i Haugesund kommunale pensjonskasse med 2 % trekk i lønn

Andre opplysninger

 • Den som tilsettes må framlegge politiattest uten anmerkninger (Barneomsorgsattest, jfr. Kirkeloven § 29)
 • Medlemskap i Den norske kirke forutsettes.

I ansettelsesprosessen vil det kunne bli aktuelt å benytte søknaden hvis ledighet i annen organiststilling i Haugesund.

Spørsmål om stillingen rettes til administrasjonsleder Tom Landås, tl766@kirken.no

Søknad sendes assisterende kirkeverge Wenche Lindtner på wl475@kirken.no

Søknadsfrist: 25. august 2017.

Ønsket tiltredelse: november 2017.

Kontaktinformasjon for Skåre menighet

Våre kontorer ligger i Udland kirke i Austreimsveien 60.

Telefon- og besøkstid:

Man-Fred 9-14

Postadresse:

Pb. 612

5501 Haugesund

Telefon: 52809500  

E-post: post.haugesund@kirken.no

Kontonr: 3330.20.30362

Org.nr.: 976 993 446