Stilling ledig som trosopplæringsmedarbeider 20%

Vil du være med i trosopplæringen for barn og ungdom i en aktiv menighet, i et spennende team av ansatte og frivillige?

Skåre menighet  har et omfattende trosopplæringsarbeid for unge fra 0-18 år. Menigheten er stor, med omtrent 8.700 medlemmer. Skåre er kjent for sin brede kontaktflate som går langt utover det som regnes som faste gudstjenestedeltakere. Menigheten bruker mye ressurser på barne- og ungdomsarbeid og har to kirker, Kulturkirken Skåre og Udland kirke. Målet for trosopplæringen i Skåre er å gi barn opplevelser, erfaringer og kunnskap om den kristne tro. 
Udland kirke er bygget i 2002 som en «livsløpskirke» for å kunne romme alle de aktivitetene og arbeidsformer som menigheten ønsker å bruke.

Hovedoppgaver

  • Lederoppgaver, undervisning/forkynnelse og delta i utviklingen av trosopplæringstiltak i menigheten.

For stillingen slik som den er tenkt nå handler det konkret om

  • Deltakelse i et av menighetens tiltak, «Etter skoletid» på tirsdager
  • Delta i generelle fellesprosjekter i menigheten etter avtale 

Det må påregnes arbeid på kveldstid og i helg.

Krav til søkere

  • Utdanning innen teologi/kristendom, pedagogisk eller annen høyere utdanning foretrekkes.
  • Erfaring fra menighetsarbeid er en fordel
  • Det vil bli lagt vekt på personlig egnethet, evne til samarbeid og kreativitet
  • Søker må være medlem av Den norske kirke
  • Den som søker må legge frem tilfredsstillende politiattest (Barneomsorgsattest.)

Vi kan tilby

  • Lønn etter kirkelig tariff
  • Pensjonsordning

Har du spørsmål?

Kontakt adm.leder Tom Landås, tlf. 934 15 416

Søknad sendes på e-post innen 8. juni

til assisterende kirkeverge Wenche Lindtner på wl475@kirken.no

 

Kontaktinformasjon for Skåre menighet

Våre kontorer ligger i Udland kirke i Austreimsveien 60.

Telefon- og besøkstid:

Man-Fred 9-14

Postadresse:

Pb. 612

5501 Haugesund

Telefon: 52809500  

E-post: post.haugesund@kirken.no

Kontonr: 3330.20.30362

Org.nr.: 976 993 446