A Multi Skåre 21

Praktisk informasjon

Fra:4.5.2021 - kl.17.00

Til:4.5.2021 - kl.18.30

Sted:Menighetssal - Udland, Udland kirke

Arrangør: