Hovedgudstjeneste

Praktisk informasjon

Fra:13.1.2019 - kl.11.00

Til:13.1.2019 - kl.12.00

Sted:Udland kirke

Arrangør:

Gudstjeneste for hele familien med søndagsskole og Hellig uro

Vi ønsker velkommen til Tor Jakob Bjørndal som ny kapellan i Vår frelsers og Skåre menigheter