11 vil bli organist i Skåre menighet

Vi er godt fornøyd med responsen på utlysningen av organist

Haugesund kirkelige fellesråd søkte nylig etter ny organist i Skåre menighet. Responsen var gledelig. Da søknadsfristen var ute 25. august var det kommet hele 11 søkere. Vi er glade for at så mange synes det ser spennende ut å jobbe som organist i Haugesund.

 

Wenche Lindtner, assisterende kirkeverge

Kontaktinformasjon for Skåre menighet

Våre kontorer ligger i Udland kirke i Austreimsveien 60.

Telefon- og besøkstid:

Man-Fred 9-14

Postadresse:

Pb. 612

5501 Haugesund

Telefon: 52809500  

E-post: post.haugesund@kirken.no

Kontonr: 3330.20.30362

Org.nr.: 976 993 446