4T6

Praktisk informasjon

Fra:28.1.2020 - kl.12.30

Til:28.1.2020 - kl.14.30

Sted:Gymsal, Rossabø kirke, Menighetssal - Rossabø

Arrangør:

https://kirken.no/nb-NO/fellesrad/haugesund-kirkelige-fellesrad/menigheter/rossaboe-menighet/virksomhetsomrader/barn-og-ungdom/6-12/4t6/