Mini- og MaxiGospel

Praktisk informasjon

Fra:23.1.2020 - kl.17.00

Til:23.1.2020 - kl.18.00

Sted:Gymsal, Rossabø kirke, Menighetssal - Rossabø

Arrangør:

https://kirken.no/nb-NO/fellesrad/haugesund-kirkelige-fellesrad/menigheter/rossaboe-menighet/virksomhetsomrader/barn-og-ungdom/6-12/MiniMaxigospel/