Mini- og MaxiGospel

Praktisk informasjon

Fra:18.10.2018 - kl.17.00

Til:18.10.2018 - kl.18.30

Sted:Gymsal, Rossabø kirke, Menighetssal - Rossabø

Arrangør: