Gudstjenesteliv

Gudstjenesten - vårt møte med Gud og hverandre der tro, håp og livsglede skapes.

Gudstjenestefeiring i Rossabø samler mange mennesker. De siste årene har vi arbeidet med å invitere ulike grupper til å delta og bli synlige under gudstjenestene. Dette har vist seg å gi resultater og det er flere som har gitt positive tilbakemeldinger. På så godt som alle familiegudstjenester bidrar barn og unge fra ulike enheter i menigheten. Dette preger gudstjenestene på en positiv måte,