LørdagsGODT våren 2018

Alle 5.-7.-klassinger er velkommen til LørdagsGODT-samlinger i Vår Frelsers menighetshus.

-Nå er vi i gang med LørdagsGODT igjen, for alle 5.-7. klassinger. Samlingene for i vår blir 24. februar, 28. april og 9. juni kl. 12-14. Velkommen! Deretter har vi semesteravslutning med gudstjeneste og sommerfest søndag 10. juni, sier trosopplærer Lisbeth Carina Marvik

Kontaktinformasjon for Vår Frelsers menighet

Besøksadresse:

Skåregata 145

5527 Haugesund

Besøkstid: Man-fre 08:00-15:30

Postadresse:

Postboks 612

5501 Haugesund

Telefon: 52 80 95 00

post.haugesund@kirken.no

Kontonr.: 3330.20.30699

Org.nr: 876 993 422