SOMMERÅPEN KIRKE 15. juni - 15. august

Praktisk informasjon

Fra:19.7.2019 - kl.10.00

Til:19.7.2019 - kl.14.00

Sted:Vår Frelsers kirke - kirkerommet

Arrangør:

Åpen kirke ved cruise-anløp

AIDAaura, 1266 passasjerer. Tysk skip.