Åpen kirke

Praktisk informasjon

Fra:6.12.2019 - kl.10.00

Til:6.12.2019 - kl.12.00

Sted:Vår Frelsers kirke

Arrangør:

Fredag i kirken!

Kl. 10.00 - 12.00 Åpen kirke

Kl. 10.45 - 11.00       Orgelmusikk

Kl. 11.00 - 11.20 Liturgisk bønn, salmer og tekstlesning

Formiddagskaffe i menighetshuset etterpå.

Kl. 12.00 - 12.45 Klokkespillkonsert fra tårnet