Formiddagsbønn

Praktisk informasjon

Fra:6.12.2019 - kl.11.00

Til:6.12.2019 - kl.11.30

Sted:Vår Frelsers kirke

Arrangør: