Høymesse

Praktisk informasjon

Fra:1.11.2020 - kl.11.00

Til:1.11.2020 - kl.12.00

Sted:Vår Frelsers kirke

Arrangør: