Høymesse

Praktisk informasjon

Fra:21.7.2019 - kl.11.00

Til:21.7.2019 - kl.12.00

Sted:Vår Frelsers kirke

Arrangør: