Kirken.no bruker såkalte cookies til trafikkmåling og optimalisering av innhold. Hvis du klikker «Jeg forstår, lukk meldingen» aksepterer du at vi bruker cookies på sidene. Vil du vite mer om cookies, trykk «les mer».

Jeg forstår, lukk meldingen

Les mer

Brev om fornyelse av feste

Nærmere tusen personer får i disse dager brev om fornyelse av feste på gravsted de står som ansvarlige for. Et av målene med brevet er å få korrekt register over festere før fakturaene sendes ut.

"Du får dette brevet fordi vi har registrert deg som fester, eller fordi du har stått ansvarlig for gravferden til en person som tidligere har hatt festeansvar."

Slik starter brevet som er sendt ut fra Haugesund kirkelige fellesråd. Ikke alle som får brevet forventer det.
- Har man vært ansvarlig for en gravferd, er man også eneste kontaktpunkt dersom den gravlagte har vært fester. Ikke alle er klar over dette. Hvis man ikke ønsker å stå som fester selv, må man fylle ut skjemaet som er vedlagt brevet, forklarer kirkeverge Kjetil Nordstrøm.

Et gravsted kan inneholde flere graver. Feste betales pr. grav, ikke gravsted. Et gravsted kan bare ha en fester.

Alle har rett til en frigrav i den kommunen man bor. Da bestemmer kirkegårdsmyndigheten hvor graven skal være. Når noen dør, bestemmer pårørende om en skal gravlegges i en frigrav eller i en festet grav.

Når en ektefelle dør, er det vanlig at den første får en frigrav og at det blir satt av en grav ved siden av, som blir festet. Dette festet løper fra avtalen inngås.

Hva er det å være fester?
Fester: Den som har formelt ansvar og råderett over gravstedet. Ved dødsfall må pårørende ta stilling til hvem som skal være fester. 

Fredningstid: En grav er fredet i 20 år etter første gravlegging. Deretter blir graven slettet, hvis det ikke er inngått festeavtale.

Festetid: Festetiden kan forlenges med 5 år om gangen mot festeavgift. Festeavgift er nå 875,- pr grav og avtalen gjelder for 5 år om gangen. 

Feste til fremtidig bruk: Ved bruk av kistegrav kan det også festes en grav ved siden av til fremtidig bruk. I slike tilfeller må det betales festeavgift fra starten av for den graven som ikke er blitt tatt i bruk. Denne graven er altså ikke en frigrav, men må betales feste for fra dagen festeavtalen inngås, uavhengig om den er blitt tatt i bruk.

Her kan du lese mer om festeansvaret.

Hva gjør jeg?
I brevet får mottakeren vite hvor mange gravsted og graver man står som festeansvarlige for. Deretter har man noen alternativer for hva man evt. foretar seg:

  • Ønsker man å fortsatt stå som fester, gjør man ingenting. Da kommer det faktura i juni måned.
  • Mener man at en annen bør være fester, tar man kontakt med denne personen. Dersom en er enige, må man sammen fylle ut skjemaet som er vedlagt brevet. Det returneres til kirkekontoret innen 31. mai 2017.
  • Ønsker man å slette gravstedet, fyller man ut det vedlagte skjemaet for sletting og returnerer innen 31. mai 2017. Her finner du skjemaet for endring og sletting.
    NB! Begge disse endringene må gjøres skriftlig. Det er ikke nok å ta en telefon.
  • Mener mottakeren av brevet at man er registrert som fester ved en feil, eller man ikke skjønner hvorfor man er registrert, ta kontakt med kirkekontoret på mail post.haugesund@kirken.no eller ring sentralbordet på 52 80 95 00. Så kan registeret korrigeres og oppdateres.

Kontaktinformasjon for Haugesund kirkelige fellesråd

Haugesund kirkekontor ligger i andre etasje i Vår Frelsers
menighetshus i Haugesund sentrum.

Vår Frelsers kapell har adresse Viljarshaugen 40, 5538 Haugesund

Kontoradresse: 
Skåregaten 145
5527 Haugesund 

Postadresse: 
Postboks 612 
5501 Haugesund

E-post: post.haugesund@kirken.no
Telefon:       52809500
Fax:             52809501
Åpningstid:   Man-fre 08.00-15.30
Org.nr.: 976 993 454