Allehelgensgudstjeneste

Praktisk informasjon

Fra:3.11.2019 - kl.18.00

Til:3.11.2019 - kl.19.00

Sted:Hemne kirke

Arrangør:

Velkommen til gudstjeneste på allehelgensdag.

Hemne Songlag deltar.

Prest: Fredrik Danielsen

Organist: Bjørn Leifsson

Kirketjener: Birgit Bjerkan