Allehelgensgudstjeneste

Praktisk informasjon

Fra:3.11.2019 - kl.11.00

Til:3.11.2019 - kl.12.00

Sted:Heim kirke

Arrangør:

Velkommen til gudstjeneste på allehelgensdag.

Prest: Fredrik Danielsen

Organist: Bjørn Leifsson

Kirketjener: Åge Tølche

Ofring: Blomsterfondet