Grunnlovsgudstjeneste

Praktisk informasjon

Fra:17.5.2019 - kl.10.30

Til:17.5.2019 - kl.11.30

Sted:Liatun

Arrangør:

17. mai ønsker vi velkommen til gudstjeneste på Liatun

Prest: Maren

Kirkevert: Ragnhild Liabø Fjeldstad

Takkoffer: Kirelige ressurssenter mvoso