Grunnlovsgudstjeneste

Praktisk informasjon

Fra:17.5.2019 - kl.09.30

Til:17.5.2019 - kl.11.30

Sted:Snillfjord kirke

Arrangør:

Velkommen til 17. mai-gudstjeneste ved Jon Nilsen

Organist: Jostein Selnes

Kirktjener: Leslie Fielding

Tekst: 10 spedalske blir helbredet, men bare én takket

Salmer vi synger:

240 Måne og sol

759 Fagert er landet

757 Gud signe vårt dyre fedreland

308 Nå la oss takke Gud

755 Ja, vi elsker dette landet

751 Vi folder våre hender små

666 Å leva det er å elska

801 Nå er det morgen

415 Alltid freidig