Gudstjeneste

Praktisk informasjon

Fra:28.7.2019 - kl.11.00

Til:28.7.2019 - kl.12.00

Sted:Snillfjord kirke

Arrangør:

Velkommen til gudstjeneste ved Jarle Bryne.

Organist: Jostein Selnæs

Kirketjener: Leslie Fielding

Salmer vi synger denne søndagen:

343 Hvilken venn vi har i Jesus

324 Ikke en spurv til jorden

434 Navnet ditt vi roper

431 La oss vandre i lyset

539 Dine løfter er mange

641 No dekkes bordet