Høymesse

Praktisk informasjon

Fra:14.4.2019 - kl.18.00

Til:14.4.2019 - kl.19.00

Sted:Heim kirke

Arrangør:

Velkommen til gudstjeneste palmesøndag ved Gustav prest

Organist: Jostein Selnes

Kirketjener: Åge Tølche

Kirkeverter: Gerd og Kjell

Ofring til Helland bedehus.

Dagens tekst: Joh. 12 1-13

Jesus blir salvet av Maria/inntog i Jerusalem

Salmer:

Se, vi går opp til Jerusalem - 117

Hosianna, syng for Jesus - 22

Hvilken venn vi har i Jesus - 343

Takk at du tok mine byrder - 381

Deg være æra - 197

Dine hender er fulle - 206