Høytidsgudstjeneste

Praktisk informasjon

Fra:21.4.2019 - kl.11.00

Til:21.4.2019 - kl.12.00

Sted:Snillfjord kirke

Arrangør:

Høytidsgudstjeneste påskedag ved Jon Nilsen.

Organist: Jostein Selnes.

Kirketjener: Leslie Fielding.

Dagens tekst: Joh. 20,1-10 Maria Magdalena finner en åpen grav og forteller dette til Peter som løper dit og finner linklærne og kledet som Jesus hadde hatt på hodet.

Salmer:

Påskemorgen - 196

Han er oppstanden - 193

Jesus lever, graven brast - 194

Livets vann - 207

Salige stund - 199

Klapp våre hender - 213

Dine hender er fulle av blomster - 206