Konfirmasjonsgudstjeneste

Praktisk informasjon

Fra:9.6.2019 - kl.11.00

Til:9.6.2019 - kl.12.00

Sted:Snillfjord kirke

Arrangør:

Velkommen til konfirmasjonsgudstjeneste ved Jon prest.

Organist: Kjersti

Kirketjener: Leslie

Tekst: Joh. 14, 23-29

Den hellige ånd talsmannen skal lære dere alt og minne dere om alt jeg har sagt. Min fred gir jeg dere og ikke den fred som verden gir.

Salmer:

582 Milde Jesus

325 Som når et barn  

197 Deg være Ære      

86 Navnet Jesus  

243 Gud skapte lyset         

539 Dine løfter er mange  

284 O store Gud