Prostigudstjeneste for Indre Nordmøre i Stangvik

Praktisk informasjon

Fra:9.6.2019 - kl.11.00

Til:9.6.2019 - kl.12.00

Sted:

Arrangør:

Velkommen til felles prostigudstjeneste for indre Nordmøre prosti. Dette har vært tradisjon i flere år og den har deltakere fra alle sokn i prostiet.