Møter

Her finner du lenke til aktuelle innkallinger Heim kirkelige fellesråd. Ta kontakt med kirkeverge i Heim, Egil Hammervik dersom du ønsker innsyn i sak. Se kontaktinformasjon nederst på siden.