Menighetsmøte (årsmøte i Halsa)

Det blir avholdt Menighetsmøte (Årsmøte) for Halsa sokn onsdag 21. mars kl. 18.00 i kommunestyresalen i Halsa rådhus.

Vanlige årsmøtesaker. Lederen vil orientere om viktige hendelser i året 2017 og om utfordringer vi står overfor i 2018. Tidligere prost, Birger Foseide, vil orientere om Orkland prosti som vi blir en del av etter 01.01.2020. Dersom du har en sak som skal behandles på årsmøtet må menighetskontoret få den i hende senest 15. mars. Hjertelig velkommen!

Kontaktinformasjon for Hemne kirkelige fellesråd - Snillfjord kirkelige fellesråd - Halsa kirkelige fellesråd

Hemne Kirkekontor:

Hasselveien
7200 Kyrksæterøra

Telefon: 72 45 00 80
E-post: post@hemnekirke.no

Åpningstider:
Man-Fre: 10.00-14.00

Organisasjonsnummer
Hemne kirkelige fellesråd: 
976 998 332

Menighetsbladet: 
Gaver: 4312.41.16393

Snillfjord menighet

Besøksadresse:
Rådhuset
7257 Snillfjord

Telefon- og besøkstid:
Jon prest: tlf 90680381
tirsdag, torsdag og fredag
kl. 09.00-11.00

E-post: post@hemnekirke.no

Organisasjonsnummer
Snillfjord kirkelige fellesråd: 
976 998 340

Halsa kirkekontor: 

Besøksadresse: 
Kommunehuset i Halsa

Åpningstider: 
Man-Tors: 08.00-15.00

Facebook: 
https://www.facebook.com/halsasokn