Gudstjeneste

Praktisk informasjon

Fra:1.12.2019 - kl.11.00

Til:1.12.2019 - kl.12.00

Sted:Hobøl kirke

Arrangør:

Gudstjeneste i Hobøl kirke kl. 11.00.
Prest Svein Kasin og kateket Åshild Moen Arnesen. Takkoffer. Nattverd. Lys våken.

Skyss: Ytre Hobøl tlf. 69 92 01 55.
Resten av bygda innen torsdag kl. 12.00: tlf. 69 92 10 26.