Diakoni og omsorg

Diakoniutvalget arrangerer Formiddagstreff, Ut i det blå-tur, og hilsen til jubilanter.

Diakoniutvalget:
Henning Østby t. 419 02 149

Bjørg Johansen t. 473 52 933

Terje G. Tønnesen t. 957 60 540

Eva Erichsen t. 976 14 832

Grethe Hummel t. 474 79 731

Kontaktinformasjon for Hvaler menighet

Besøksadresse:

Kirkens Hus

Storveien 12

1680 Skjærhalden

Kontakt:

Tlf. 69379037

e-mail: post@hvaler.kirken.no