Innmelding og utmelding av Den norske kirke

Her kan du finne skjema for å melde deg inn eller ut av kirka

Dersom du ønsker å bli medlem av Den norske kirke, men ikke er døpt, bør du ta kontakt med presten i menigheten der du bor.

Det er dåpen som gir medlemskap i kirken. Dersom du er døpt, men ikke står som medlem i Den norske kirke, kan benytte skjema nedenfor til å melde seg inn i kirken. Fyll ut skjema og ta kontakt med kirkekontoret for selve innmeldingen.

Personer som døpes i utlandet og som ønsker å være medlem av Den norske kirke må meldes inn. Dette gjøres på kirkekontoret.

Hvis du ønsker å melde deg ut av kirken finner du skjema for dette nedenfor.

Sjekk om du er medlem i Den Norske Kirke

Skjema for innmelding (PDF).pdf

Utmelding av Den Norske Kirke (PDF).pdf

Innmelding av barn under 15 år (PDF).pdf

Utmelding av døpte barn under 15 år (PDF).pdf

Kontaktinformasjon for Indre Fosen kirkelige fellesråd

Menighetene i Rissa, Stadsbygd, Hasselvik, Stjørna, Stranda og Leksvik.

Indre Fosen Kirkelige fellesråd Orgnr. 976 999 258

Kontoradresse: 

Rådhusveien 13

7100 Rissa

E-post:  indrefosen@kirken.no

Rissa: Telefon: 73 85 28 97
Telefon- og besøkstid:
Mandag - fredag 10.00-14.00

Leksvik: Telefon: 74 85 51 66
Kontortid:  Tirs-, tors- og fredag
kl. 09.00 -14.00