Høring om Justering av hovedgudstjenesten og alminnelige bestemmelser

Justering av hovedgudstjenesten og alminnelige bestemmelser på høring i perioden 10. januar – 10. april 2018.

Gudstjenestereformen ble innført i Den norske kirke 1. søndag i advent 2011 ved at den nye tekstboken ble tatt i bruk. Ordning for hovedgudstjeneste ble tatt i bruk i de aller fleste menighetene innen utgangen av 2012, etter hvert som menighetene vedtok sin lokale grunnordning og biskopen godkjente at denne var i overensstemmelse med den nye gudstjenesteboken.Allerede i 2010 uttalte Kirkemøtet at «Det legges til rette for erfaringsdeling slik at det kan gjøres justeringer og korrigeringer av den nye ordning i løpet av 3-6 år» (KM 4/10). Kirkemøtet 2015 drøftet status for gudstjenestereformen og vedtok at Ordning for hovedgudstjeneste og Alminnelige bestemmelser skulle fremmes for Kirkemøtet 2018 (KM 05/15). Dette ble senere endret til 2019. Det er med tanke på vedtak i Kirkemøtet 2019 at Kirkerådet sender forslag til Justering av hovedgudstjenesten og alminnelige bestemmelser på høring i perioden 10. januar – 10. april 2018. Her kan du lese mer om høringen:  https://kirken.no/hoeringer 

Kontaktinformasjon for Indre Fosen kirkelige fellesråd

Menighetene i Rissa, Stadsbygd, Hasselvik, Stjørna, Stranda og Leksvik.

Indre Fosen Kirkelige fellesråd Orgnr. 976 999 258

Kontoradresse: 

Rådhusveien 13

7100 Rissa

E-post:  indrefosen@kirken.no

Rissa: Telefon: 73 85 28 97
Telefon- og besøkstid:
Mandag - fredag 10.00-14.00

Leksvik: Telefon: 74 85 51 66
Kontortid:  Tirs-, tors- og fredag
kl. 09.00 -14.00