Gratulerer Indre Fosen, også på kirkesektoren.

Godt nytt år 2018. Nå er vi Indre Fosen kirkelige fellesråd

Leksvik og Rissa kirkelige sektorer er også slått sammen.

Den nye enheten heter Indre Fosen kirkelige fellesråd - alle ansatte i Rissa og Leksvik jobber nå der.

Svanhild Skrødal er den felles kirkevergen.

Kontaktinformasjon for Indre Fosen kirkelige fellesråd

Menighetene i Rissa, Stadsbygd, Hasselvik, Stjørna, Stranda og Leksvik.

Indre Fosen Kirkelige fellesråd Orgnr. 976 999 258

Kontoradresse: 

Rådhusveien 13

7100 Rissa

E-post:  indrefosen@kirken.no

Rissa: Telefon: 73 85 28 97
Telefon- og besøkstid:
Mandag - fredag 10.00-14.00

Leksvik: Telefon: 74 85 51 66
Kontortid:  Tirs-, tors- og fredag
kl. 09.00 -14.00