Kirken.no bruker såkalte cookies til trafikkmåling og optimalisering av innhold. Hvis du klikker «Jeg forstår, lukk meldingen» aksepterer du at vi bruker cookies på sidene. Vil du vite mer om cookies, trykk «les mer».

Jeg forstår, lukk meldingen

Les mer

Vigslingsgudstjeneste

Førstkommende søndag, 29. april, er det vigslingsgudstjeneste i Rissa kirke kl. 11.00. Olegs Alohins skal vigsles til kantor, og Inger Marie Falch Løwø skal vigsles til diakon. Dette blir en høytidelig gudstjeneste med mye musikk. Biskop Herborg Oline Finnset forretter. Det blir kirkekaffe i kirken etter gudstjenesten. Velkommen!

To nye medarbeidere skal vigsles til kirkelig tjeneste, en diakon og en kantor. Dette er sjeldne begivenheter, ikke minst at to stykker vigsles i samme gudstjeneste – og at vi har en slik begivenhet i Fosen! Biskop Herborg Finnset kommer og foretar handlingen. 

Den norske kirke vigsler prester, kantorer, diakoner og kateketer med tilsvarende ritualer. En vigslet person kan gå med alba (den hvite kjortelen) og stola. Prester har stolaer som henger rett, de andre har skråstola. 

Den som vigsles må ha embedseksamen eller mastergrad i sitt fag, må være tilsatt i kirkelig stilling, må ha gjennomgått en prøving ved biskop (personlig egnethet mm) og må være villig til å leve etter kirkens tro. 

De to som vigsles søndag 29. april er: 

Diakon Inger Marie Falch Løwø (56 år). Inger har bodd i Rissa siden 1987 og har arbeidet i 25 år i kommunal førstelinjetjeneste som sosionom. Hun har grunnutdanning som sosionom, og har utdannet seg videre til diakon ved Master i diakoni fra Menighetsfakultetet/VID juni 2017. Inger ble tilsatt som diakon i Rissa (nå Indre Fosen) og startet opp i jobben 1. desember 2017.

Kantor Olegs Alohins (44 år) er opprinnelig fra Latvia og kom til Norge og Åfjord i 2011. Han har arbeidet som organist i Roan og Osen frem til han ble tilsatt i Rissa 1. november 2016. Olegs har Mastergrad i musikk fra Latvia, og arbeidet som musikklærer før han kom til norge. Han har videreutdannelse i kirkemusikk fra Institutt for musikk på NTNU fra desember 2016, og er godkjent av Kirkerådet for vigsling i mars 2017.

Tekst: Prost Brita Hardeberg
Foto: Titt Melhus

Kontaktinformasjon for Indre Fosen kirkelige fellesråd

Menighetene i Rissa, Stadsbygd, Hasselvika, Sør -  Stjørna, Stranda og Leksvik.

Indre Fosen Kirkelige fellesråd Orgnr. 976 998 499

Kontoradresse: 

Rådhusveien 13

7100 Rissa

E-post:  indrefosen@kirken.no

Rissa: Telefon: 73 85 28 97
Telefon- og besøkstid:
Mandag - fredag 10.00-14.00

Leksvik: Telefon: 74 85 51 66
Kontortid:  Tirs-, tors- og fredag
kl. 09.00 -14.00