Barn og ungdom

I Leksvik og Stranda menigheter ønsker vi å være en raus og tydelig kirke hvor barn og unge lever livet i tro, håp og kjærlighet.

 Menighetene har begge vedtatt en "Plan for trosopplæring" som gjelder for barn og unge i alderen 0 - 18 år. Plana inneholder aktiviteter og tiltak som tilbys barna på de ulike aldertrinn. Slike aktiviteter er for eksempel:

Utdeling av 4-års bok

Utdeling av 6-års bok

Tårnagenthelg

Lys Våken

TRÆKK     

 

Kontaktinformasjon for Indre Fosen kirkelige fellesråd

Menighetene i Rissa, Stadsbygd, Hasselvik, Stjørna, Stranda og Leksvik.

Indre Fosen Kirkelige fellesråd Orgnr. 976 999 258

Kontoradresse: 

Rådhusveien 13

7100 Rissa

E-post:  indrefosen@kirken.no

Rissa: Telefon: 73 85 28 97
Telefon- og besøkstid:
Mandag - fredag 10.00-14.00

Leksvik: Telefon: 74 85 51 66
Kontortid:  Tirs-, tors- og fredag
kl. 09.00 -14.00