Besøk av biskop Herborg Finnset i Rissa kirke

Onsdag 31. januar kommer Nidaros biskop, Herborg Finnset, på besøk for å bli kjent med Fosen prosti.

Onsdag 31. januar kommer Nidaros biskop, Herborg Finnset, på besøk for å bli kjent med Fosen prosti. 
Det blir et åpent møte i Rissa kirke kl.18, med presentasjon av prostiet for biskopen, og presentasjon av biskopen for oss.  Det blir tid til kaffe og fellesskap, før avslutning med gudstjeneste. 
Alle er hjertelig velkommen.

Kontaktinformasjon for Indre Fosen kirkelige fellesråd

Menighetene i Rissa, Stadsbygd, Hasselvik, Stjørna, Stranda og Leksvik.

Indre Fosen Kirkelige fellesråd Orgnr. 976 999 258

Kontoradresse: 

Rådhusveien 13

7100 Rissa

E-post:  indrefosen@kirken.no

Rissa: Telefon: 73 85 28 97
Telefon- og besøkstid:
Mandag - fredag 10.00-14.00

Leksvik: Telefon: 74 85 51 66
Kontortid:  Tirs-, tors- og fredag
kl. 09.00 -14.00