Dåp

Velkommen til dåp i Askim kirke!

Tre håndfuller med vann på et lite hode – nok for et helt liv!

Dåpen er en av de store hendelsene i et liv og for en familie, og for oss som kirke! Ved dåp av små barn vil feiringen og gleden over det nyfødte liv blande seg med undring over Guds gave.

Barn, unge og voksne er like velkomne til dåp. Den som døpes blir medlem i Den norske kirke.

Ønsker du å bestille dåp i Askim kirke? Det er dåp de fleste søndagene i Askim kirke og nå inviterer vi også til dåp noen lørdager i året. Ta kontakt med oss på mail eller telefon for å få oversikt over hvilke datoer det er mulighet for dåp. Mail: postmottak@iokf.no Tlf: 69681440.

Kontakt