Begravelse

Det anbefales å ta kontakt med et begravelsesbyrå tidlig, som i samarbeid med menighetskontoret, vil bistå profesjonelt med praktiske oppgaver og sette en ønsket ramme rundt gravferden.