Gudstjeneste. Avlyst.

Praktisk informasjon

Fra:7.2.2021 - kl.11.00

Til:7.2.2021 - kl.12.00

Sted:Heli kirke

Arrangør:

Gudstjenesten utgår dessverre pga.covid19, men det er Åpen kirke i Spydeberg kirke fra kl. 10.30-12.00. Det vil være mulig å motta nattverd med nødvendig smittehensyn. Velkommen!