Høytidsgudstjeneste

Praktisk informasjon

Fra:25.12.2020 - kl.12.00

Til:25.12.2020 - kl.13.00

Sted:Spydeberg kirke

Arrangør:

Velkommen til høytidsgudstjeneste kl.12.00 v/ prest Bård Haugstvedt.

På grunn av restriksjoner blir det allsang i kirkene våre bare dersom det kan være to meter avstand mellom hver kohort.