Åpen kirke

Hurdal kirke har sommeråpen kirke tirsdager kl 1600-1800 i tidsrommet 30. juni - 18. august 2020. Fra 25. august er det Åpen kirke tirsdager kl 1600-1900

Kirkerommet er åpent for lystenning, stillhet, ettertanke eller bønn.

Åpen kirke