Åpen kirke

Hurdal kirke har Åpen kirke tirsdager kl 1600-1900

Kirkerommet er åpent for lystenning, stillhet, ettertanke eller bønn.

Åpen kirke