Velkommen til dåp

Vil du la barnet ditt døpes? Eller vil du bli døpt selv? Dåpen er en feiring av at den døpte blir en del av Guds store familie - i den lokale menigheten og i den verdensvide kirken. Barn, unge og voksne er like velkomne til dåp. Dåpen er en gave som vi kan ta i mot, uansett når i livet vi døpes.