Gudstjeneste

Praktisk informasjon

Fra:1.3.2020 - kl.11.00

Til:1.3.2020 - kl.12.00

Sted:Hurdal kirke

Arrangør:

Høymesse. Presentasjon av vår nye trosopplærer Åse Kristine Norlund. Kirkekaffe på Kirketunet.