Konfirmasjon i Hurdal

Velkommen som konfirmant i Hurdal! Kirken inviterer deg til å bli konfirmert. Nå er valget ditt.

ALLE er velkommen til å være konfirmant. Å velge å være konfirmant i kirken er både for deg som tror, tviler, er nysgjerrig eller usikker. Alle er velkomne! Det er bare selve konfirmasjonsdagen som forutsetter at du er døpt. Er du ikke døpt, er det mulig å velge det i løpet av konfirmantåret.

Konfirmanttiden i Hurdal innebærer konfirmantsamlinger på Kirketunet, deltagelse på gudstjenester, og muligheten til å reise på HEKTA-leir på Lillehammer sammen med konfirmanter fra hele landet.

På samlingene kommer vi til å være innom tema knyttet til tro, Gud, verden og våre egne liv. Vi håper du i løpet av konfirmanttiden vil finne litt mer ut av hva du tror på, bli litt bedre kjent med deg selv, og oppleve at kirka er et godt sted å være, der du kan stille de store og små spørsmålene. Du kan også gå inn på www.konfirmant.no for mer info.