Dåp i Jeløy kirke

Dåpen er en av de store dagene i familien. Dåpsdagen er en markering og feiring av barnet som er født. Men den er noe mer. Dåp er ett av kirkens to sakrament. Det er en hellig handling kirken utfører på oppdrag fra Jesus.

Dåp er en god tradisjon med røtter nesten to tusen år tilbake. Ved dåpen blir vi Guds barn og medlem av kirken. Dåpsdagen er en merkedag i livet.

I Den norske kirke blir de fleste døpt når de er mellom 2-6 måneder gamle, men det er ingen aldersgrense for dåp.Ta kontakt med Jeløy menighet telefon 916 56 050, eller e-post: kontor@jeloykirke.no for å avtale dåp.

Sitat

For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv.

Johannesevangeliet, kapittel 3, vers 16